oferta

Analizy techniczno-ekonomiczne

Analiza i synteza informacji technicznych i finansowych, rozwiązywanie problemów, poszukiwanie rozwiązań, zabezpieczanie ryzyk to ambitne działanie przynoszące wiele satysfakcji. Prognozowanie, definiowanie i porównywanie alternatywnych scenariuszy nie jest zadaniem trywialnym. Wnioski z takich analiz mają bardzo utylitarny charakter i mogą być ważnym wsparciem w procesie decyzyjnym.
W swoich opracowaniach staram się przykładać dużą wagę do dyskusji przyjmowanych założeń. Staram się także prezentować wnioski w przyjaznej formie, językiem zrozumiałym dla końcowego odbiorcy.

Oferuję między innymi:

  • opracowanie różnego rodzaju audytów energetycznych
  • opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia inwestycyjnego z zakresu ekoenergetyki
  • opracowanie studium celowości i/lub studium możliwości dla problemów z obszaru ekoenergetyki
  • opracowanie wstępnej koncepcji, założeń projektowych i koncepcji programowo-przestrzennej itp. dokumentów
  • opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego z obszaru ekoenergetyki
  • opracowanie strategii rozwoju

Po co takie opracowania?

Czasami są wymagane przez organa samorządowe w ramach procesu inwestycyjnego czy też przez banki lub inne instytucje finansujące zwłaszcza w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną. Ale najważniejsza jest ich użyteczność dla samego Inwestora, który dzięki przedstawionym wynikom dostaje wiedzę jakie ryzyka i jaki potencjał drzemie w analizowanym projekcie z punktu widzenia niezależnego zewnętrznego eksperta. Taka świadomość jest nieocenionym elementem zarządzania ryzykiem i podejmowania odpowiedzialnych decyzji biznesowych

Zainteresowany? Zapraszam do kontaktu i do współpracy!


GO TO: intro | o mnie | oferta :: :: :: :: ::     |     kontakt