oferta

Oferta

Oferuję następujące usługi

projektowanie i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych
monitoring pracy i serwis instalacji fotowoltaicznych
opracowanie koncepcji systemów ogrzewania i dobór źródeł ciepła
przeprowadzanie audytów energetycznych
wsparcie w zakresie aplikowania o świadectwa efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty)
optymalizację taryf za nośniki energii
przeprowadzanie analiz techniczno-ekonomicznych dla rozważanych inwestycji energetycznych

Swoją ofertę kieruję zarówno do osób fizycznych jak i do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Niestabilna sytuacja gospodarcza i gwałtowne wzrosty cen nośników energii oraz zmienne otoczenie prawne powodują wzrost zainteresowania optymalizacją kosztów ogrzewania i dywersyfikacją zaopatrzenia w nośniki energii. Mocno ograniczona dostępność paliw stałych i płynnych oraz trudne do akceptacji wzrosty ich cen, przy jednoczesnym wdrażaniu lokalnych programów ograniczenia niskiej emisji, skutkują dużym popytem na pompy ciepła i zwiększeniem konsumpcji energii elektrycznej, którą częściowo można wyprodukować we własnych instalacjach fotowoltaicznych lub turbinach wiatrowych. I choć kierunek pozornie wydaje się oczywisty, to trzeba liczyć się z różnymi ograniczeniami technicznymi i formalnymi oraz podjąć szereg decyzji, które będą mieć wpływ na koszty eksploatacyjne systemu i na komfort użytkowników — docelowo zadowolenie lub poczucie źle przeprowadzonej inwestycji.

Klientom biznesowym oferuję doradztwo związane z obniżeniem kosztów energii, poprawą efektywności energetycznej oraz przygotowaniem i realizacją wdrożeń w obszarze własnych źródeł energii (odnawialnych i konwencjonalnych). Wszystkie wymienione pozycje dotyczą poprawy bezpieczeństwa energetycznego bądź to w ujęciu ekonomicznym, bądź w technicznym.

Czytaj więcej PV | analizy | audyty | BC


intro | o mnie | oferta     |     kontakt