o mnie

Wykształcenie

Miałem w młodości sporo szczęścia, dzięki któremu odebrałem dość solidne wykształcenie. Po ośmioletniej podstawówce wybrałem Technikum Górnicze przy Zakładach Elektroniki Górniczej ZEG w Tychach. W międzyczasie, ze względu na restrukturyzację resortów górnictwa i przemysłu szkoła kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę. W 1992 roku zdałem maturę i uzyskałem tytuł technika elektronika o specjalności automatyka górnicza.

Po szkole średniej przyszedł czas na studia. Wybrałem Politechnikę Śląską w Gliwicach. Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. We wrześniu 1997 roku obroniłem pracę dyplomową pt. Wpływ warunków spalania oleju opałowego lekkiego na emisję substancji szkodliwych w kotłach małej mocy i uzyskałem tytuł mgr inż. specjalności inżynieria środowiska w energetyce i motoryzacji. Moja praca miała charakter eksperymentalny i dotyczyła głównie wpływu jakości rozpylania oleju opałowego oraz stosunku nadmiaru powietrza λ na sumaryczną szkodliwość spalin w kotłach grzewczych. Wnioski z pracy były prezentowane na konferencjach naukowych oraz opublikowane w Archiwum Ochrony Środowiska nr 4/1999r.

Po studiach podjąłem pracę w Instytucie Techniki Cieplnej i kontynuowałem naukę na studium doktoranckim. W 2003 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Moja praca doktorska miała charakter eksperymentalno-obliczeniowy i była zatytułowana Analiza termodynamiczna ożebrowanego wymiennika ciepła z nierównomiernym dopływem czynników. Badania dotyczyły wpływu uwzględnienia nierówności rozpływu powietrza i cieczy w ożebrowanym krzyżowo-prądowym wymienniku ciepła na efektywność jego działania. W tym czasie publikowałem wyniki swoich badań w czasopismach naukowych oraz prezentowałem je na konferencjach naukowo-technicznych. Listę moich publikacji można znaleźć tutaj

Ciekawym doświadczeniem był dla mnie udział w 2005 roku w kursie Biogas Technology na szwedzkim Uniwersytecie w Halmstadt. Kurs był realizowany w języku angielskim w systemie distance learning i dał mi przeglądową wiedzę o aktualnym stanie komercjalizacji technologii fermentacji beztlenowej. Wtedy też po raz pierwszy zetknąłem się ze zdalnym nauczaniem i musiałem zdawać kolokwia w obcym języku.

W szybkozmieniającej się rzeczywistości wciąż muszę się douczać, zdobywać nowe kompetencje, czy to poprzez samodzielne zbieranie informacji i badanie poszczegónych zagadnień, czy to korzystając ze szkoleń stacjonarnych lub udostępnianych online. Potwierdzam uczymy się przez całe życie. Ale nie przez całe życie uczymy się tak samo. Solidna baza wiele ułatwia, pomimo, że świat na naszych oczach staje się bardzo specjalistyczny i bardzo skomplikowany
Specyficznym obszarem zmiennego otoczenia są regulacje prawne. Nie zawsze logiczne i przejrzyste, czasem wręcz z odwrotnym efektem w stosunku do deklaracji ustawodawcy. Śledzenie tych zmian jest wyzwaniem, zwłaszcza że zarówno język jak i forma pozostawiają wiele do życzenia, a redakcja ustaw po 10 lub 20 latach nowelizacji jest kompletnie niestrawna przy pierwszym podejściu (dla przykładu: Prawo Energetyczne wersja z 1997 roku oraz obowiązujący tekst jednolity).


intro | o mnie     |     oferta | kontakt