Oferta kierowana do prosumentów

czyli do osób rozważających zaangażowanie w energetykę obywatelską

Doradztwo

konsulting

Czasem z dużym niepokojem obserwuję to co dzieje się na rynku. Przykład - zaraz po przegłosowaniu poprawki p. Brymory w Sejmie, przed przekazaniem ustawy o OZE do Senatu, rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę akcje firm zachęcające każdego, aby został prosumentem, obiecując ludziom wspaniałe perspektywy na dodatkowe dochody. Niestety, w wielu przypadkach była to zwykła ściema nastawiona na pospieszne podpisanie umowy sprzedaży produktów i usług danej firmy - dostawcy rozwiązań OZE.

Nie mam zamiaru ani zachęcać ani zniechęcać Cię do konkretnych rozwiązań prosumenckich. Podkreślam, że na dzień dzisiejszy nie jestem związany umowami lojalnościowymi czy kontraktami prowizyjnymi z żadnym dostawcą rozwiązań OZE, co pozwala, aby mnie traktować jako eksperta niezależnego.
Jeżeli nie masz wątpliwości, bo samodzielnie przeanalizowałeś temat od strony technicznej, prawnej i ekonomicznej to nie potrzebujesz moich usług. Jeżeli jednak Twoja wiedza pochodzi tylko z jednego źródła, i to w dodatku takiego, które ma interes w tym, abyś skorzystał z konkretnej oferty to rozważ czy pomoc niezależnego doradcy, który zweryfikuje informacje i przedstawi silne i słabe strony Twojego projektu oraz zwróci uwagę na szanse i ryzyka mu towarzyszące, nie byłaby wskazana.

Doradztwo może obejmować zarówno przygotowanie zwartego opracowania lub porady i konsultacje ustne, e-mailowe lub telefoniczne. Czasem może zajść potrzeba zrecenzowania dokumentów przygotowanych przez innych analityków, czy też sprawdzić poprawność założeń lub obliczeń. W zależności od sytuacji doradztwo może być rozliczane w oparciu o stawki godzinowe lub za kwotę uzgodnioną za dane zadanie.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Analizy możliwości, weryfikacja opłacalności

analizy techniczno-ekonomiczne

Efektem pracy doradcy jest najczęściej opracowanie, które ma różny zakres i charakter w zależności od potrzeb Klienta. Ważnymi elementami takiego opracowania może być np.

  • weryfikacja techniczna przedsięwzięcia
  • weryfikacja ekonomiczna przedsięwzięcia
  • weryfikacja prawno-organizacyjna przedsięwzięcia
  • pozyskanie jednej lub kilku ofert na realizację przedsięwzięcia
  • prognoza rentowności przedsięwzięcia
  • analiza SWOT przedsięwzięcia
  • plan zarządzania ryzykiem
  • pozyskanie dofinansowania ze środków publicznych
  • opracowanie koncepcji lub dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym


Jeżeli masz potrzeby w wymienionym lub podobnym zakresie i szukasz rzetelnego doradcy to zapraszam do współpracy. Jeżeli szukasz kogoś kto tylko potwierdzi to co sam już wiesz i nie jesteś gotowy usłyszeć niewygodnych pytań lub zaakceptować wątpliwości to lepiej poszukaj innego doradcy.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Uprawnienia energetyczne

images

Każdy prosument musi posiadać tzw. uprawnienia energetyczne - świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją/dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Wariant minimum dotyczy punktów 1 (urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego) i 2 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV) dla Grupy I (uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną). W przypadku niektórych instalacji mogą być konieczne dodatkowe uprawnienia, w szczególności gazowe (Grupa III) lub cieplne (Grupa II).

Współpracuję z Komisją Kwalifikacyjną nr 671 przy SIMP o/Gliwice i pośredniczę w rezerwacji miejsca na otwartych szkoleniach przygotowujących do zdania egzaminu ustnego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego do zajmowania się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grupy I (elektrycznych), II (cieplnych) i III (gazowych) - tzw. uprawnień energetycznych. Szkolenia odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 16 do 19 w Gliwicach. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie szkolenia.co-operatio.pl.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną