Instaluję sprawdzone mikroinstalacje fotowoltaiczne ×

Moja oferta

Przegląd oferowanych przeze mnie usług

Dla małych i średnich przedsiębiorstw

Klientom biznesowym oferuję przede wszystkim doradztwo związane z poprawą efektywności energetycznej, wdrożeniami w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz pozyskiwaniem finansowania na inwestycje energetyczne.
Lista przykładowych usług jest następująca:

Dla przemysłu (duże przedsiębiorstwa)

Wraz z ESM dr inż. Krzysztof Wilk zainicjowałem Konsorcjum Eksperckie SYNERGIA, w celu przeprowadzania kompleksowych audytów energetycznych przedsiębiorstw przez zespół doświadczonych audytorów z różnych branż. Pomagamy rzetelnie wypełnić obowiązek nałożony ustawą o efektywności energetycznej wskazując możliwości oszczędzania energii i pieniędzy.

Dla gospodarstw domowych

Dzięki tzw. małemu trójpakowi oraz ustawie o OZE osoby fizyczne mogą produkować energię na własne potrzeby bez koncesji URE, a ewentualne nadwyżki oddawać do sieci energetycznej. Osobom rozważającym inwestycje w rozwiązania prosumenckie oferuję:


Rzetelne wsparcie Państwa potrzeb i rozwiązywania problemów z obszaru energetyki jest misją firmy Co-OPERATIO

Usługi pogrupowane wg głównych rodzajów

Analizy techniczno-ekonomiczne

Analiza i synteza informacji technicznych i finansowych to główny obszar mojej działalności. Prognozowanie, definiowanie i porównywanie alternatywnych scenariuszy nie jest zadaniem trywialnym. Wnioski z takich analiz mają bardzo utylitarny charakter i są ważnym wsparcie w procesie decyzyjnym. W swoich opracowaniach przykładam dużą wagę do dyskusji przyjmowanych założeń oraz staram się prezentować wnioski w przyjaznej formie, językiem zrozumiałym dla końcowego odbiorcy.
Do tego segmentu należą między innymi takie opracowania jak:

Szkolenia

Przekazywanie wiedzy innym zawsze było dla mnie ważne, jest to jedna z moich pasji. W tej chwili mogę ją realizować poprzez przygotowanie dedykowanych szkoleń i warsztatów dla Państwa pracowników. Uwzględniając światowe trendy i nowe możliwości technologiczne pracuję także nad materiałami do szkoleń zdalnych i mam nadzieję, że wkrótce będę w stanie je dla Państwa udostępnić. Póki co szkolenia odbywają się metodą tradycyjną w małych lub większych grupach, w zależności od celu, tematyki, zakresu, czasu trwania i potrzeb Klienta.