Co-OPERATIO Robert Piątek

O mnie

skromna autoprezentacja

Jestem energetykiem analitykiem. Kontynuuję rodzinne tradycje - mój dziadek był zdunem a tata operatorem bloku 200 MW w elektrowni zawodowej. Ja w 1997 roku ukończyłem studia na Politechnice Śląskiej, specjalność inżynieria środowiska w energetyce i motoryzacji oraz, w 2003, obroniłem doktorat w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Własną działalność gospodarczą rozpocząłem w 2011 roku.

Zajmuję się przede wszystkim doradztwem energetycznym. Dotyczy to zarówno opracowywania koncepcji zaopatrzenia podmiotów w nośniki energii, optymalizacji kosztów zaopatrzenia w energię, przygotowania i weryfikacji założeń technicznych i ekonomicznych dla inwestycji związanych z generacją rozproszoną oraz odnawialnymi źródłami energii, przygotowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania kredytu lub pomocy publicznej na proekologiczne inwestycje energetyczne, przeprowadzania audytów efektywności energetycznej zakładów przemysłowych i pokrewnych zagadnień. Ponadto przeprowadzam szkolenia i warsztaty dotyczące zagadnień związanych z energetyką.

Moje życie zawodowe owocowało w różnorodne doświadczenia - pracowałem zarówno jako członek zespołu, jak i na stanowiskach samodzielnych i managerskich. Prowadziłem badania naukowe, jak i projekty wdrożeniowe. Przez kilka lat byłem nauczycielem akademickim. Realizowałem, zarządzałem i rozliczałem międzynarodowe projekty naukowe. Opracowywałem ekspertyzy i studia techniczno-ekonomiczne. Sprawdziłem się zarówno w pracach merytorycznych, jak i w działaniach o charakterze organizacyjnym i marketingowym, zawsze kładąc nacisk na rzetelność i dotrzymanie wysokich standardów. W czym dziś mogę Państwu służyć pomocą?

Robert Piątek

Wykształcenie

Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. We wrześniu 1997 roku obroniłem pracę dyplomową pt. "Wpływ warunków spalania oleju opałowego lekkiego na emisję substancji szkodliwych w kotłach małej mocy" i uzyskałem tytuł mgr inż specjalności inżynieria środowiska w energetyce i motoryzacji. Moja praca miała charakter eksperymentalny i dotyczyła głównie wpływu jakości rozpylania oleju opałowego oraz stosunku nadmiaru powietrza λ na sumaryczną szkodliwość spalin w kotłach grzewczych. Warto zwrócić uwagę na przeciwstawne mechanizmy formowania produktów niezupełnego i niecałkowitego spalania (tlenek węgla, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, benzo(a)piren, sadza) vs. tlenki azotu. Wnioski z pracy były prezentowane na konferencjach naukowych oraz opublikowane w Archiwum Ochrony Środowiska nr 4/1999r.

Po studiach podjąłem pracę w Instytucie Techniki Cieplnej i kontynuowałem naukę na studium doktoranckim. W 2003 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Moja praca doktorska miała charakter eksperymentalno-obliczeniowy i była zatytułowana "Analiza termodynamiczna ożebrowanego wymiennika ciepła z nierównomiernym dopływem czynników". Badania dotyczyły wpływu uwzględnienia nierówności rozpływu powietrza i cieczy w ożebrowanym krzyżowo-prądowym wymienniku ciepła na efektywność jego działania.

Ważnym doświadczeniem był dla mnie udział w kursie "Biogas Technology" na Uniwersytecie w Halmstadt w systemie distance learning w 2005 roku. Kurs był realizowany w języku angielskim.

 

Warto również krótko wspomnieć starsze czasy - w 1992 roku uzyskałem tytuł technika elektronika o specjalności automatyka górnicza w Technikum Górniczym ZEG w Tychach.


po wręczeniu dyplomów PhD w maju 2004


Główne obszary mojego działania dotyczą energii i jej środowiskowych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań praktycznych.
Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.


Doświadczenie

Przez wiele lat byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym renomowanego Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Pogłębiłem tam nie tylko swoją wiedzę w zakresie termodynamiki i techniki cieplnej, ale wypracowałem warsztat samodzielnego prowadzenia badań i rozwiązywania problemów. Specyficzne środowisko motywowało mnie do pracowitości i wytrwałości, akcentując rzetelność i odpowiedzialność jako standardy pracy naukowej.
Planowanie i regularne prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczeniowych, projektowych i laboratoryjnych) owocuje dzisiaj w trakcie prowadzonych przeze mnie szkoleń.

Pracowałem w mikroprzedsiębiorstwie NILU Polska na samodzielnym stanowisku specjalisty, wykorzystując swoją wiedzę i kompetencje w projektach dla JST, inwestorów prywatnych oraz w ramach projektów badawczo rozwojowych współfinansowanych przez Komisję Europejską. Okazało się, że moja wiedza teoretyczna musiała szybko zostać uzupełniona o obowiązujące regulacje i procedury. Moje zaangażowanie w sprawy firmy zostało docenione i po krótkim czasie zostałem dyrektorem-prokurentem samodzielnie prowadząc sprawy Spółki (pod nieobecność w kraju Zarządu Spółki). W tym czasie nabyłem kompetencje managerskie - administrowanie małą firmą i zarządzanie zespołem ludzkim oraz aplikowanie i rozliczanie pomocy publicznej na działalność własną.

Kolejne wyzwanie, które podjąłem to budowa firmy w formie spółki akcyjnej. Inwestor-Właściciel był zdecydowany realizować program budowy biogazowni rolniczych razem ze środowiskiem plantatorów buraka cukrowego, którym w wyniku kwot cukrowych z roku na rok kurczyły się kontrakty. Pracowałem początkowo jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za strategie rozwoju, negocjacje z rolnikami i dostawcami technologii oraz wszelkie kwestie techniczne i analizy finansowe projektów. W kolejnym roku, jako doradca zarządu, ograniczałem się do spraw merytorycznych i weryfikacji ofert i prognoz. Jak wiadomo wsparcie dla OZE nie rozwijało się w naszym kraju w takim tempie, ani w takim kierunku jak zapowiadali wcześniej politycy i ten projekt biznesowy, jak wiele innych w tej branży, po prostu nie wypalił.

Będąc bogaty w doświadczenia, wykonując prace własnymi rękami a także nadzorując i koordynując prace zespołu oraz zarządzając spółkami, postanowiłem wyjść ze swojej strefy bezpieczeństwa i wykorzystać to wszystko w ramach własnej działalności gospodarczej. W ten sposób w 2011 roku rozpoczęło się to co nazwałem Co-OPERATIO...

Przekonania

W życiu kieruję się tradycyjnymi, konserwatywnymi wartościami. Światopoglądowo jestem świadomie wierzącym chrześcijaninem - akcentuję ten fakt celowo, bo współcześnie takie wyznanie - ن - może decydować nawet o życiu i śmierci. Dla mnie fakt, że zostałem odkupiony przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ma wpływ na moje codzienne wybory osobiste, społeczne i biznesowe.

Everything should be made as simple as possible, but not simpler (Albert Einstein)

To jeden z wielu cytatów, którym staram się kierować, aby być użytecznym dla moich partnerów biznesowych i klientów. Moja firma istnieje po to by współpracować z klientami dla poprawy ich kondycji, usuwania przeszkód i dobrego wykorzystania nadarzających się okazji. I nie zawsze chodzi o to, że coś jest złe, że coś jest nie tak i trzeba to naprawiać - nie. Moja rola polega raczej na tym, aby udoskonalać i poprawiać to co wydaje się dobre, ale może być lepsze. "Dobre" i "znane" bowiem bardzo często jest wrogiem "lepszego" i "nowego". Swoje wysiłki skupiam głównie w dziedzinach związanych z moim wykształceniem - energetyką i inżynierią środowiska, ale nie tylko. Poszerzam to o wiedzę nabytą w ramach moich zainteresowań oraz tych umiejętności, które nabyłem niejako "po drodze". W potrzebie w realizowane przeze mnie projekty angażuję także pasjonatów i specjalistów, z którymi szczęśliwie przecięła się ścieżka mojego życia.

W biznesie ważne jest dla mnie budowanie trwałych relacji, opartych o wzajemny szacunek. Życie jest zbyt krótkie na to, aby tracić czas na interesy z kimś, kogo nie szanujesz lub kto nie szanuje Ciebie. Pieniądze są ubocznym produktem pracy a nie jej celem. Traktuję swoich Klientów i Partnerów biznesowych poważnie i oczekuję, że również oni będą mnie poważnie traktować. Moim celem jest być dla Państwa użytecznym jako doradca, z zaangażowaniem i odpowiedzialnością za problem, który zdecydujecie się Państwo powierzyć w moje ręce.


Bardziej szczegółowe informacje o mnie - życiorys, wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, wykaz publikacji i wiele innych - znajdziesz na mojej osobistej stronie domowej www.robertpiatek.pl Zapraszam do odwiedzin.